ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿತು ಪಡ್ಡೆಹುಲಿ! ನಾ ತುಂಬಾ ಹೊಸಬ ಬಾಸು ಹಾಡಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಫಿದಾ!

February 7, 2019 One Min Read