ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ! ಬಜ಼ಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಡೇಟು ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

January 6, 2019 One Min Read