ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು!

January 15, 2019 One Min Read