ಪೂಣಚ್ಚ ವಿಥ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ! ಹರ್ಷಿಕಾ ಜೊತೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮುಗಿಸಿದ ಭುವನ್! ಇದು ತುಂಡು ಚೆಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟಂಥಾ ಸುದ್ದಿ!

January 9, 2019 2 Mins Read