ಕನ್ನಡದವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತೆಲುಗಿನವರನ್ನೂ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ!

June 11, 2019 One Min Read