ವೀರ ಯೋಧರ ಕಡೇಯ ಮಾತು: ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಧರಿಗೆ ಹಾಡಿನ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕವಿರತ್ನ!

February 24, 2019 One Min Read