’ವರ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್?

February 9, 2019 One Min Read