’ಎನ್‌ಟಿಆರ್; ಮಹಾನಯಕುಡು’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್!

February 18, 2019 One Min Read