102 ಕೆಜಿ ಇದ್ದ ಸಮೀರಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

May 1, 2019 One Min Read