ನಟಭಯಂಕರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾತ್ರ! ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಥಮ್!

December 23, 2018 2 Mins Read