Browse Tag

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದರು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. ʻಅನಂತುʼ ಬಂದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಣ್ಣು ವಿನಯ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆಗ. ಶ್ರೀಲೇಶ್ ನಾಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ʻಪೆಪೆʼ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರು

0 Articles