ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವ್ರು

ಆನೆಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ!

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಾದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಹಿಟ್ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಆನೆಬಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ ಯೋಗ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರತಿಕ್ರಿಯೆ ...
ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ

ಮಂಡ್ಯ, ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆನೆ ಬಲ

ಮಂಡ್ಯ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮಾತು, ಜನ, ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರುಗಳು – ...