ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಫ್ಯಾನ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಮ್ಮಾಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತಹ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂದು ಕೈಯೊಡ್ಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸೂದ್ ...