ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಮುಂಬೈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಂಡ ತಾಪ್ಸಿ!

ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ಮೂರು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟೊಂದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರೋಪಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಿದ್ದು, ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಖರೀದಿ!

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ದರ್ಶನ್ ...