ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಜಾಗ ಹಿಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ!

‘ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೇನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳಾ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ರೀ… ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊಗೆ ಛಾನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಲೇನೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ…’ – ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ...