ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಆದಿಮಾನವನಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ. ಕಾಡಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಬಂದರೂ ತನ್ನಲಿರಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಮನೆ ಗೊತ್ತು. ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಕೆಂಜಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಟಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೋಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾರನ್ನೋ ...