ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು!

ಉರುಗ್ವೆ ಮೂಲದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಟಿಮಿಹ್ ಡೇವಿಲಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2006ರ ಭುವನ ಸುಮದರಿ ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಮಿಹ್ ಡೇವಿಲಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ...