ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಲಿಯೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್!

ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ನಿಲಿಯೋನ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರುವ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ...