ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಈಗ `ಕಿಲಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್’!

ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಧಾರವಾಹಿ ಕಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟರುಗಳ ಪೈಕಿ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಫಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ...