ಫೋಕಸ್

ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗು ಪಡೆದ ಕಿಮ್!

ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಚೆಲುವೆ ಕಿಮ್ ಕರ್ದಷಿಯಾನ್ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕುನೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಕಾನ್ಯೆವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗುವನ್ನು ...