ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಮನರೂಪ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕವೇ ಥ್ರಿಲ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮನರೂಪ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಐವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಭಯ, ಆತಂಕ ...