ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್

ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ?

ಲಾಸ್ಟ್‌ ಸೀನ್‌ ಹೆಸರಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್‌ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ...