ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಭುವನ್ ಗಳು!

ರಾಂಧವ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಭುವನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ , ಅವರ ...