ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿ ನಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ `ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ’!

ರಿಯಲೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಲೇವಡಿ ...