ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು…

ವಿಶ್ವಾಸಂ ಮತ್ತು ನೇರ್ ಕೊಂಡ ಪಾರ್ವೈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಅಜಿತ್ ರೂಢಿ. ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಎಕೆ 50 ಹಿಡಿದ ತಲಾ ಅಜಿತ್

‘ತಲಾ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದಿನಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್ಸಾಗಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯದೆ, ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ...