ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅದುರಿತು!

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರಾ ಎಂದು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ  ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ  ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಂಥ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ  ...
ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೌರವ!

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜೈಹೋ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನಡಿಗರು ಮೇ 12ರಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೇಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ...