ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಲಪಾಡ್‌ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿಫ್ಟು ಕೊಟ್ರಂತೆ! ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಿಲಾಡಿ ಕುಡಿಗೆ ಯಶ್ ಕುಚಿಕ್ಕೂ ಗೆಳೆಯ!

February 3, 2019 2 Mins Read