ಫೋಕಸ್

ಥೇಟರ್ ನತ್ತ ಹೊರಟ ಪಯಣಿಗರು….

ರಾಜ್ ಗೋಪಿ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರೋದು ರೋಚಕ ! ವರ್ಷಾಂತರಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಸಡಗರ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವಿನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ...