ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಆಕೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೈಗೊಂಬೆ; ನಟಿ ಅಲಿಯಾ ಕಾಲೆಳೆದ ಕಂಗನಾ!

February 11, 2019 One Min Read