ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲು ಮಗಳಿಗೂ ಇದೆ: ಬಚ್ಚನ್

August 28, 2019 One Min Read