ಸೈರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುಪತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಜಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್!

August 28, 2019 One Min Read