‘ಬದ್ಲಾ’ ಟ್ರೈಲರ್ ಔಟ್; ಬಚ್ಚನ್-ತಾಪ್ಸಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾನಕ

February 14, 2019 One Min Read