ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಈಗ ‘ಮಿಸೆಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್’!

April 29, 2019 One Min Read