’ಪಿಂಕ್’ ತಮಿಳು ರೀಮೇಕ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ

January 28, 2019 One Min Read