ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್! ಇದೆಂಥಾ ಮೂರ್ಖ ಅಭಿಮಾನ?

January 9, 2019 One Min Read